Obec Horní Dubňany
Horní
Dubňany

Víceúčelový objekt

Provozní řád Víceúčelového objektu

Horní Dubňany (dále jen „objekt“)

 

Článek 1

Závazný předpis obce Horní Dubňany a podmínky užívání víceúčelového objektu

 1. Obec Horní Dubňany je vlastníkem a pronajímatelek Víceúčelového objektu Horní Dubňany, Horní Dubňany 21, 671 73 Tulešice. Pro jeho účelné využívání vydává obce Horní Dubňany tento závazný předpis:

„Provozní řád víceúčelového objektu“.

 1. Za provoz a nájem odpovídá vlastník.
 2. Vstup do objektu a jeho užívání je dovoleno pouze osobám, které se seznámily s Provozním řádem víceúčelového objektu, bez výhrad jej respektují, zavazují se jej dodržovat a řídit se pokyny správce budovy. Za osoby mladší 15 let odpovídají zodpovědné osoby.
 3. Akce pořádané místními organizacemi jsou zdarma.

 

 

Článek 2

Specifikace zařízení

 1. Prostor víceúčelového objektu tvoří: vstupní chodba, 3x sklad, kuchyň, šatna, sociální zařízení a 2x společenská místnost. Podrobná specifikace je dána technickou dokumentací uloženou na obecním úřadě.
 2. Prostory objektu jsou určeny pro rozvoj kultury, provozování společenských a výchovně vzdělávacích akcí, komerčních činností.
 3. Maximální kapacita je 60 osob.
 4. Před a vedle víceúčelového objektu je možnost parkování osobních vozidel.

 

Článek 3

Obecná pravidla nájmu

 1. V areálu je Zákaz kouření.
 2. Do areálu je zakázáno vnášet hořlaviny, výbušniny, pyrotechniku, zbraně, střelivo, plynové lahve či jiné nebezpečné věci. Dále je zakázáno vnášet toxické a omamné látky a vlastní elektrická zařízení. Tento zákaz se nevztahuje na vystupující, kteří používají hudební aparaturu.
 3. Provoz budovy podléhá dodržováním zákona č. 133/1985 Sb. O požární ochraně ve znění pozdějších předpisů. Nájemce víceúčelového objektu odpovídá za dodržování předpisů BOZP, předpisů PO a hygienických předpisů, včetně případných sankcí uložených za jejich porušení příslušnými orgány státní správy.
 4. Nájemce odpovídá za veškeré škody způsobené zničením, poškozením nebo ztrátou věcí u všech osob, které jsou v prostorách víceúčelového objektu přítomny. Dále nájemce odpovídá za veškeré škody na zdraví, a životě všech osob, které jsou přítomny v tomto zařízení v souvislosti s jeho činností nájemce.
 5. Nájemce je povinen předat užívané prostory a zařízení objektu ve stavu, ve kterém je převzal s přihlédnutím k běžnému opotřebení za dobu užívání. Případné vady nahlásí u správce budovy a tyto se zapíší do Protokolu o předání předmětu nájmu.
 6. Nájemce je ve všech prostorách objektu povinen udržovat pořádek a čistotou.
 7. Před akcí a po skončení akce provedou nájemce a správce, na základě dohody uvedené ve smlouvě správcem objektu, záznam o stavu předání pronajatých prostor, záznam nedostatků ve formuláři, zápis stavu plynoměru a stav stvrdí oba svým podpisem.
 8. V objektu nemohou být pořádány: zájmové činnosti, které by ohrozili zdraví a bezpečnost osob nebo by mohly způsobit škodu na objektu a zařízení a které by nadměrným hlukem obtěžovaly okolí.
 9. Do prostor víceúčelového objektu je zákaz vstupu s jízdními koly.
 10. Do víceúčelového objektu je zákaz vstupu se psy a jinými domácími zvířaty.

 

 

Článek 4

Pravidla využívání víceúčelového objektu při pořádání kulturních, společenských a výchovněvzdělávacích akcí, včetně soukromých akcí občanů

 

 1. Pořadatel kulturních akcí zajistí nad 60 účastníků akce 2 pořadatele starší 18 let a současně stanoví členy preventivní požární hlídky, kteří budou mít dohled v sále. Členové požární hlídky nohou být současně i pořadateli akce.
 2. Nájemce je povinen dodržovat tento provozní řád, požární, bezpečnostní předpisy a dbát pokynů správce zařízení, zdržovat se v areálu pouze v určené době, akci ukončit ve sjednanou dobu, užívat veškeré zařízení a plochy pouze k účelu, kterému jsou určeny. Nájemce má povinnost uhradit veškeré škody nebo ztráty, které byly jeho činností způsobeny a to v plné výši.
 3. Pro výzdobu společenských místností budou určeny místa po odsouhlasení pronajímatele. Upevnění v jiných místech je přísně zakázáno a bude považováno za poškození majetku vlastníka.
 4. V případě, že je v průběhu akce provozováno nájemcem občerstvení, řídí se pravidly jeho provozu zákonnými předpisy (živnostenskými, hygienickými, požárními, bezpečnostními atd.)
 5. Po skončení akce je nájemce povinen zajistit základní úklid, který spočívá v likvidaci a odstranění výzdob, odstranění všech znečistění, které přesahují rozsah běžného použití, umytí nádobí. V případě, že bude na stolech nebo podlaze tekutina, zabezpečí nájemce její okamžité odstranění.
 6. Při hudební produkci zodpovídá za dodržování autorského zákona nájemce.

 

 

Článek 5

Pravidla nájmu

 

 1. Pronajmout lze celý objekt. Občerstvení lze pořizovat z vlastních zdrojů. Sociální zařízení je součástí nájmu.
 2. Požadavky na nájem je možné uplatnit pouze s využitím webových stránek obce Horní Dubňany (www.hornidubnany.cz) v on-line systému na internetových stránkách v objednávkovém listu. Na ústní přihlašování se nebude brát zřetel. Vlastník objektu si vyhrazuje právo v případě nutnosti kdykoliv změnit, přesunout nebo zrušit rezervaci.
 3. Pronajímatel předá prostory jeden den před registrovanou akcí a převzetí proběhne druhý den do 10:00 hodin po akci. Při převzetí je nájemce seznámen s provozním řádem a všemi pravidly BOZP a PO.
 4. Po vzájemném odsouhlaseném termínu nájmu, obdrží od vlastníka nájemce: Nájemní smlouvu a Protokol o předání předmětu nájmu zařízení.
 5. Vlastník si vyhrazuje v průběhu každé akce provádět kontrolu dodržování provozního řádu. V případě závažných porušení PŘ nebo nájemní smlouvy si vlastník vyhrazuje právo nájem okamžitě skončit.

 

 

Článek 6

Vyúčtování a úhrada

 

 1. Cena za používání prostor k nájmu je stanovena v ceníku schváleném Zastupitelstvem obce, který je součástí přihlašovacího formuláře na webových stránkách obce.
 2. Nájem za jednorázové akce musí být zaplacen v hotovosti předem před zahájením akce, pokud není s pronajímatelem kulturního zařízení dohodnuto jinak. Po dohodě lze provést platbu i bezhotovostním převodem na účet obce.
 3. V případě, že nájemce způsobí v průběhu nájmu škodu na majetku víceúčelového objektu, je povinen ji na vlastní náklady odstranit nebo v plné výši uhradit. Vlastník je oprávněn použít na úhradu případných škod, způsobené nájemcem, předem složenou zálohu stanovenou dle ceníku služeb. Odstraněním škody se rozumí pořízení nové věci, nebo opravy tak, aby byla věc uvedena do původního stavu.

 

 

Kontaktní údaje:

Obecní úřad Horní Dubňany

Horní Dubňany 41

671 73 Tulešice

IČ: 00292800

Telefon: 515338136

Email: obec@hornidubnany.cz

Číslo účtu: 11820741/0100

 

Police ČR: 158,112

Záchranná zdravotní služba: 155, 112

Hasičský záchranný sbor: 150, 112

 

Provozní řád víceúčelového objektu byl schválen Zastupitelstvem obce Horní Dubňany dne 26.4.2023

Platnost nastává dnem schválení.

 

 

 

                                                                                                          __________________________

                                                                                                          Michal Zbirovský, starosta obce

 

 

 

 

 

REZERVACE

Kliknutím na rezervaci souhlasím s provozním řádem.

Objednáním rezervace souhlasím se zpracováním osobních údajů.

Rezervační systém

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Volně ke stažení:

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30
1
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
1
19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Aktuální počasí

dnes, sobota 18. 5. 2024
déšť 19 °C 9 °C
neděle 19. 5. oblačno 20/10 °C
pondělí 20. 5. slabý déšť 22/12 °C
úterý 21. 5. slabý déšť 21/12 °C