Obsah

Rozpočet obce na rok 2012 (v tis. Kč)
 
Příjmy:
 
-         daně  2488
-         likvidace komunálního odpadu  132,5
-         psi  5,3
-         užívání veřejného prostranství  0,5
-         správní poplatky 5
-         pronájem pozemků 42,4
-         voda 4
-         stočné   180
-         rozhlas a televize  10
-         činnost v kultuře   10
-         nájem nebytových prostor  59
-         hřbitovní poplatky   30
-         věcné břemeno   1
-         ostatní příjmy   20
-         příjmy z úroků  5
-         příjmy ze státního rozpočtu   60,5
 
Příjmy celkem: 3053,2
 
 
Výdaje:
 
-         nájemné  0,5
-         prodloužení zpevněné plochy   51
-         dopravní obslužnost 15,1
-         čištění odpadních vod  316 
-         základní a mateřské školy  112,5
-         činnosti knihovnické  10,5
-         loutkový festival   1
-         dar kostelu   150
-         rozhlas a televize  10
-         činnost v kultuře (rekonstrukce KD)   842,1
-         ostatní záležitosti kultury 
(sbor pro občanské záležitosti)   128
-         využití volného času (sport v obci)   17
-         veřejné osvětlení 112
-         pohřebnictví   29,7
-         příspěvek mikroregionu 9,3
-         svoz nebezpečného odpadu 15
-         sběr a svoz komunálního odpadu 181,6
-         svoz bio odpadu 28
-         vzhled obce a veřejná zeleň (údržba obce)   55
-         rezerva na krizové události   1
-         požární ochrana – dobrovolná  30
-         zastupitelstvo obce  274
-         činnost místní správy  839
-         poplatky bance 8
-         pojištění 15,2
-         vratka dotace SLDB   1,7
 
Výdaje celkem: 3253,2
 
 
Financování:
 
-         změna stavu na bankovních účtech   200
 
Financování celkem: 200