Obsah

Rozpočet obce na rok 2011 (v tis. Kč)
 
Příjmy:
 
-         daně  2537
-         likvidace komunálního odpadu  128
-         psi  5
-         užívání veřejného prostranství  1
-         správní poplatky 5
-         pronájem pozemků 34,2
-         voda 5
-         stočné   180
-         rozhlas a televize  10
-         činnost v kultuře   3
-         nájem nebytových prostor  50
-         hřbitovní poplatky   10,5
-         ostatní příjmy   60
-         příjmy z úroků  13
-         příjmy ze státního rozpočtu   61,7
-         dotace od Úřadu práce  57
 
Příjmy celkem: 3160,4
 
 
Výdaje:
 
-         nájemné  0,5
-         autobusová zastávka   140
-         dopravní obslužnost 15
-         čištění odpadních vod  249,5
-         základní a mateřské školy  175,9
-         činnosti knihovnické  10
-         dar kostelu   50
-         rozhlas a televize  10
-         činnost v kultuře (rekonstrukce KD)   787
-         ostatní záležitosti kultury 
(sbor pro občanské záležitosti)   91
-         využití volného času (dětské hřiště)   102
-         veřejné osvětlení 130
-         pohřebnictví   26
-         příspěvek mikroregionu 9
-         svoz nebezpečného odpadu 14
-         sběr a svoz komunálního odpadu 171,5
-         svoz bio odpadu 25
-         vzhled obce a veřejná zeleň(výsadba parku, údržba obce)   161
-         požární ochrana – dobrovolná  20,4
-         zastupitelstvo obce  314
-         činnost místní správy  697,3
-         poplatky bance 8
-         pojištění 15,2
-         vratka volby   8,1
 
Výdaje celkem: 3230,4
 
 
Financování:
 
-         změna stavu na bankovních účtech   70
 
Financování celkem: 70