Obsah

Rozpočet obce na rok 2010 (v tis. Kč)
 
Příjmy:
 
-         daně  2586
-         likvidace komunálního odpadu  142
-         psi  5,1
-         užívání veřejného prostranství  1
-         správní poplatky 5
-         pronájem pozemků 34,1
-         voda 5,2
-         stočné   180
-         rozhlas a televize  10
-         činnost v kultuře   3,6
-         nájem movitých věcí   2,4
-         nájem nebytových prostor  57,7
-         hřbitovní poplatky   17
-         ostatní příjmy   70
-         příjmy z úroků  23,1
-         příjmy ze státního rozpočtu   81,4
-         dar ČEZ   855
 
Příjmy celkem: 4078,6
 
 
Výdaje:
 
-         nájemné  0,5
-         autobusová zastávka   800
-         čištění odpadních vod  261,1
-         základní a mateřské školy  156,1
-         činnosti knihovnické  10,5
-         dar kostelu   60
-         rozhlas a televize  12
-         činnost v kultuře (rekonstrukce KD)   1110
-         ostatní záležitosti kultury 
(sbor pro občanské záležitosti)   76
-         využití volného času (dětské hřiště)   188
-         sportovní zařízení   350
-         veřejné osvětlení 162
-         pohřebnictví   68
-         územní plánování 50
-         příspěvek mikroregionu 10
-         nákup pozemku 12
-         svoz nebezpečného odpadu 14
-         sběr a svoz komunálního odpadu 171,6
-         vzhled obce a veřejná zeleň(výsadba parku, údržba obce)   236
-         požární ochrana – dobrovolná  22,4
-         zastupitelstvo obce  425
-         činnost místní správy  1051
-         pomoc Haiti 5
-         poplatky bance 11
-         pojištění 13,4
-         vratka volby   3
 
Výdaje celkem: 5278,6
 
 
Financování:
 
-         změna stavu na bankovních účtech   1200
 
Financování celkem: 1200