Obsah

 

Rozpočet obce na rok 2009 (v tis. Kč)
 
Příjmy:
 
-         daně  2664
-         likvidace komunálního odpadu  135
-         psi  5,6
-         užívání veřejného prostranství  1
-         správní poplatky 3
-         pronájem pozemků 34
-         voda 4
-         stočné  180
-         rozhlas a televize  10
-         činnost v kultuře   4
-         nájem movitých věcí  3,6
-         finanční dar na kulturu  8
-         nájem nebytových prostor  52
-         hřbitovní poplatky   17,5
-         ostatní příjmy   70
-         příjmy z úroků  23,5
-         příjmy ze státního rozpočtu  7,6
-         dotace Úřad práce   12
-         dar ČEZ   855
 
Příjmy celkem: 4089,8
 
 
Výdaje:
 
-         nájemné  0,5
-         autobusová zastávka   390
-         čištění odpadních vod  290,1
-         základní školy  162
-         činnosti knihovnické  10,5
-         dar kostelu   100
-         rozhlas a televize  12
-         činnost v kultuře (rekonstrukce KD)   1098
-         ostatní záležitosti kultury 
(sbor pro občanské záležitosti)   92
-         využití volného času (dětské hřiště)   255
-         sportovní zařízení   50
-         veřejné osvětlení 95
-         pohřebnictví   198
-         územní plánování 100
-         příspěvek mikroregionu 10
-         svoz nebezpečného odpadu 13
-         sběr a svoz komunálního odpadu 171,6
-         sběr a svoz tříděného odpadu   25
-         vzhled obce a veřejná zeleň(výsadba parku, údržba obce)   429
-         požární ochrana – dobrovolná  24,1
-         zastupitelstvo obce  405
-         činnost místní správy  1194,3
-         poplatky bance 13,5
-         pojištění 13,5
-         vratka volby   5,8
 
Výdaje celkem: 5157,9
 
 
Financování:
 
-         změna stavu na bankovních účtech   1200
-         splátka dlouhodobých půjčených prostředků   -131,9
 
 
Financování celkem: 1068,1