Obsah

Rozpočet obce na rok 2008 (v tis. Kč)

 

Příjmy:
 
-         daně   2471,5
-         likvidace komunálního odpadu  121
-         psi  5,6
-         užívání veřejného prostranství  1
-         správní poplatky  3
-         pronájem pozemků  34
-         voda  3
-         stočné  185
-         rozhlas a televize  10
-         činnost v kultuře  3
-         nájem nebytových prostor  47
-         hřbitovní poplatky  24
-         prodej pozemku   1
-         využívání komunálního odpadu  2
-         ostatní příjmy  90
-         příjmy z úroků  10
-         příjmy ze státního rozpočtu  7,7
-         dotace Úřad práce  21
 
Příjmy celkem: 3039,8
 
 
Výdaje:
 
-         nájemné  0,5
-         čištění odpadních vod  279,1
-         základní školy  113,5
-         činnosti knihovnické  10
-         dar kostelu   50
-         rozhlas a televize  10,5
-         činnost v kultuře (rekonstrukce KD)  975
-         ostatní záležitosti kultury 
        (sbor pro občanské záležitosti)  69,5
-         využití volného času  3
-         veřejné osvětlení  95
-         pohřebnictví  11
-         plynofikace vratka  100
-         územní plánování  100
-         příspěvek mikroregionu  10
-         svoz nebezpečného odpadu  13
-         sběr a svoz komunálního odpadu  161,6
-         vzhled obce a veřejná zeleň  154,5
-         požární ochrana – dobrovolná  95,5
-         zastupitelstvo obce  267
-         činnost místní správy  709,5
-         poplatky bance  11,5
-         pojištění  13,5
 
Výdaje celkem:  3253,1
 
 
Financování:
 
-         změna stavu na bankovních účtech  345,2
-         splátka dlouhodobých půjčených prostředků  -131,9
 
 
Financování celkem:  213,3