Obsah

 

Rozpočet obce na rok 2007 (v tis. Kč)
 
Příjmy:
 
-         daně   2274,9
-         likvidace komunálního odpadu 123
-         psi 5
-         užívání veřejného prostranství 1
-         správní poplatky 1
-         pronájem pozemků 33
-         dar ČEZ 500
-         voda 3
-         stočné 185
-         rozhlas a televize 10
-         činnost v kultuře 3
-         nájem nebytových prostor 47
-         hřbitovní poplatky 12
-         využívání komunálního odpadu 2,5
-         ostatní příjmy 15
-         příjmy z úroků 8
-         příjmy ze státního rozpočtu 7,4
-         dotace Úřad práce 49
 
Příjmy celkem: 3280
 
 
Výdaje:
 
-         nájemné 0,5
-         silnice (doplatek víceprací) 970,4
-         čištění odpadních vod 252,4
-         základní školy 110
-         činnosti knihovnické 9
-         rozhlas a televize 10
-         činnost v kultuře 163,8
-         ostatní záležitosti kultury 
(sbor pro občanské záležitosti) 49
-         využití volného času 3
-         veřejné osvětlení 65
-         pohřebnictví 10
-         plynofikace vratka 320
-         územní plánování 100
-         příspěvek mikroregionu 10
-         svoz nebezpečného odpadu 10
-         sběr a svoz komunálního odpadu 140
-         vzhled obce a veřejná zeleň 150,5
-         požární ochrana – dobrovolná 16,4
-         zastupitelstvo obce 246,5
-         činnost místní správy 638
-         poplatky bance 8,5
-         pojištění 13,5
 
Výdaje celkem: 3298,1
 
 
Financování:
 
-         změna stavu na bankovních účtech 150
-         splátka dlouhodobých půjčených prostředků -131,9
 
 
Financování celkem: 18,1