Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Tříkrálová sbírka 6.1.2018

Stalo se již tradicí, že začátkem roku probíhá v naší obci Tříkrálová sbírka. Také letos v sobotu 6.ledna naši stateční koledníci, vybaveni požehnáním od našeho pana faráře, obešli celou vesnici. V první skupince byli tři brášci – Honzík, Adam a Petr Čurdovi, v druhé pak Verunka Čurdová, Eliška Zbirovská a Pepík Buchtela. Většina našich občanů už na koledníky čekala a vítala je s radostí, někdy i s dojetím. Lidé totiž touží po osobním kontaktu a přátelských setkáních, což je přirozená reakce na globalizaci, která příliš nepřeje osobním vztahům. Zkrátka roste zájem potkávat se na živo. Děti zazpívaly, darovaly malé pozornosti věnované českou charitou a často dostaly i sladkosti nebo ovoce. Na přání občanů psaly na dveře K+M+B+2018, což nejsou začáteční písmena jmen tří králů, jak jsem se donedávna domnívala, ale začáteční písmena latinského přání, které v češtině zní ,,Kristus žehná tomuto domu.“

Zapečetěné pokladničky se utěšeně plnily a při sčítání na Obecním úřadě v Horních Dubňanech vyšla částka 11.832,- Kč, což je rekord. Převážná část vybraných peněz zůstává ve znojemském regionu. Pomáhají lidem s postižením, osobám ohroženým domácím násilím, těm, kteří si kvůli stáří, nemoci či sociální situaci nedokážou sami pomoci.

Charita České republiky děkuje Obecnímu úřadu, místní farnosti za pomoc, koledníkům a hlavně všem štědrým dárcům.

Napsala: Zifčáková Marie

Starostka obce Jiřina Smejkalová děkuje paní Zifčákové, Potůčkové, panu faráři a koledníkům za organizaci.

Stránka

  • 1

 


Stránka

  • 1