Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

V neděli 27. listopadu 2011 se v Kulturním domě Horní Dubňany opět sešli zastupitelé obce s místními spoluobčany důchodového věku.
Pan starosta Paseka všechny přivítal a seznámil s tím, co se nám v letošním roce povedlo, ale i nezdařilo a s plány na příští rok.
Program zahájily děti ze ZŠ Dolní Dubňany pod vedením paní ředitelky Procházkové. Nakročili velice zvesela s country tanci. Ke kafíčku a občerstvení se promítal na velké plátno záznam sundávání zvonů z místního kostela, což byla velká událost letošního roku nejen pro místní, ale i okolí. Starosta poděkoval i jménem pana faráře Požára všem za projevenou solidaritu při sbírce na opravu zvonů.
Po obdržení dárečku již nic nebránilo bujarému veselí, tanci a zpěvu za doprovodu skupiny DREAMS do pozdních hodin.
Doufáme, že jsme všichni strávili příjemnou adventní neděli ve fajn kolektivu a příjemném prostředí.

Stránka

Vánoční atmosféra

Vánoční atmosféra

Proslov pana starosty

Proslov pana starosty

Naši důchodci 1

Naši důchodci 1

Naši důchodci 2

Naši důchodci 2

Vystoupení dětí ze ZŠ D. Dubňany

Vystoupení dětí ze ZŠ D. Dubňany

Vystoupení

Vystoupení

Výklad paní ředitelky

Výklad paní ředitelky

Další vystoupení

Další vystoupení

Projekce sundávání zvonů z místního kostela

Projekce sundávání zvonů z místního kostela

Naši důchodci 3

Naši důchodci 3

Tanec s panem starostou

Tanec s panem starostou

Tanečníci

Tanečníci


Stránka