Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Vítání občánků
 
Dne 8. října 2006 se v naší obci konalo vítání nejmenších spoluobčánků.
V klubovně kulturního domu se ve 14:00 hod. sešlo 7 dětí, rodiče a ostatní blízcí, kteří chtěli být při tomto slavnostním okamžiku. Po úvodním slovu zarecitovaly a zazpívaly starší děti. Pan starosta přivítal děti narozené v roce 2005 – 2006. 
Jsou to: Karolína Palasová
Lukáš Procházka
David Votoupal
Lukáš Kazatel
Jan Čurda
Matěj Kameník
Tereza Hušková
Vítání občánků bylo ukončeno zapsáním a podpisem rodičů těchto dětí do kroniky obce.

Stránka

  • 1

maminky s dětmi

maminky s dětmi

maminky s dětmi

maminky s dětmi

rodinní příslušníci

rodinní příslušníci

předávání dárečků starostou obce

předávání dárečků starostou obce

podpis rodičů do kroniky

podpis rodičů do kroniky


Stránka

  • 1