Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

SDH Horní Dubňany – Osava 120 let založení _19.7.2014

Dne 19. července 2014 náš sbor slavil 120 let od založení. Oslavy započaly slavnostní členskou schůzí. Zúčastnili se jí i hosté Paseka Karel (starosta obce Hor. Dubňany), Procházka Ludvík (starosta Okresního sdružení hasičů Čech a Moravy) a Ševčík Stanislav (starosta okrsku č.15). Dále se oslav zúčastnili zástupci sborů z okolních obcí.

Po proslovech starosty sboru a pozvaných hostů se přistoupilo k ocenění členů za jejich činnost. Nejvyšší vyznamenání – medaili za mimořádné zásluhy obdržel dlouholetý starosta sboru pan Veleba Josef. Za jeho práci v SDH a zodpovědný obětavý přístup mu velice děkujeme a gratulujeme.

Po ocenění členů se přistoupilo ke zhotovení pamětní společné fotografie. Po slavnostním obědě, za doprovodu dechové hudby Dubňanky, se zúčastnění přesunuli k hasičské zbrojnici. Po krátké prohlídce jsme se pochodem přemístili k pomníku padlých, kde při státní hymně byl položen věnec.

Po návratu ke kulturnímu domu pokračoval program ukázkou HZS Moravský Krumlov, který předvedl současnou techniku, vyproštění osob z vozidla a to po té bylo rozstříháno. Na závěr byla dětem nastříkána pěna na trávu a jejich radost nebrala konce.

Oslavy pak pokračovaly taneční zábavou. A protože počasí nám přálo, tančilo se venku na place. Panovala dobrá nálada a ani v ranních hodinách nechtěli spoluobčané pustit muzikanty domů.

Všem organizátorům oslavy patří vřelé poděkování.

                                                                                                                                          Maštalíř Josef, velitel družstva

Stránka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Stránka