Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

My jsme průvod od Tří králů,

zdravíme Vás srdečně,

přejeme Vám štěstí, zdraví,

ať se daří výtečně!

Řekneme to velmi zkrátka,

jdeme prosit o Váš dar,

odměna je v nebi sladká,

nelitujte korun pár.

Na charitu vybíráme,

neprosíme za sebe,

je už na Vás, kolik dáte,

pamatujete na nebe.

V pátek 6.ledna 2017 večer na svátek Tří králů přišli naši koledníci do kostela, kde jim pan farář požehnal na tříkrálovou cestu po naší obci. Příští den po obědě v mrazivém počasí a v době vrcholící chřipkové epidemie, vyrazily obě skupiny našich statečných hornodubňanských koledníků, aby oslovily všechny lidi dobré vůle. V první skupince byli Petr, Adam a Honzík Čurdovi. V druhé pak Verunka Čurdová, Eliška Zbirovská a Pepík Buchtela. Výnos sbírky pro potřebné činil 11 215,-Kč, což je v naší obci prozatím rekord. Na Znojemsku překonala Tříkrálová sbírka magické dva miliony. V celé republice pak sto milionů. Získané peníze podléhají přísným pravidlům. Převážně část jde na potřeby Oblastní charity Znojmo. Sluší se poděkovat naší farnosti, obecnímu úřadu, koledníkům a jejich rodičům, kteří své děti vypravili a všem našim spoluobčanům za jejich štědrost a vstřícnost. Vždyť každý z nás potřeje někdy nějakou tu pomoc. Těšíme se na setkání při Tříkrálové sbírce v roce 2018.

Ještě jednou děkujeme za dar Vaší štědrosti, ať se pokoj u Vás doma pro tento rok rozhostí.

Napsala: Marie Zifčáková

Stránka

  • 1

 


Stránka

  • 1